Tvangssalg av bolig

Hjelp – Jeg har fått begjæring om tvangssalg av bolig

Hvordan kan du få hjelp?

Zen Finans er en av markedets ledende spesialister på å stoppe tvangssalg av bolig. Vi hjelper daglig personer som opplever tvangssalg av bolig. Vår tjeneste er helt gratis for deg som kunde, og i de fleste sakene kan vi hjelpe kunden med å beholde boligen sin og unngå tvangssalget.

Les mer om tilbakemeldinger fra våre kunder som har fått hjelp med tvangssalg og få gratis hjelp med tvangssalg nå.

Vi hjelper deg gratis gjennom hele prosessen – og du beholder boligen.

Legg igjen navn og tlf på siden du kommer til vi denne linken, så kontakter vi deg helt uforpliktende.

Zen Finans tar aldri betalt av kunden da vi honoreres av våre partnere.

Det finnes mange tjenester der ute som tilsynelatende skal hjelpe deg med tvangssalg av bolig og refinansiering –  dog mot et høyt honorar som de krever betalt på forskudd og i etterkant av ”rådgivningen”. Dette vil vi aldri gjøre!

Vår oppgave er først og fremst å få oversikt over gjelden, få kontroll på økonomien din og hjelpe deg med å betale ned kreditorene som har begjært tvangssalg av bolig.

Zen Finans kan gjennom å søke hos flere banker øke dine muligheter for refinansiering ved å betale ned misligholdt gjeld, og samtidig unngå et eventuelt tvangssalg av boligen.

Prosessen i forkant ved tvangssalg av bolig

For at en bolig skal bli begjært til tvangssalg er det som regel en lengre prosess før en eventuell kreditor begjærer tvangssalget.

Som regel starter prosessen med ubetalte krav som havner hos et inkassoselskap. Dette kan for eksempel være at boliglånet som er sikret med pant i boligen misligholdes.

Når kravet havner hos et inkassoselskap vil man få varsler i form av brev, der det fremgår at det vurderes rettslige skritt for at inkassoselskapet skal få betalt det utestående kravet.

Er det uenighet om kravet, eller inkassoselskapet ikke får dekket utestående krav blir det sendt en forespørsel til tingretten om begjæring av tvangssalg. Finner tingretten grunnlag for å begjære et tvangssalg så vil de sende et brev til skyldner om at det er begjært tvangssalg av boligen.

Tingretten vil i tillegg oppnevne en megler som skal bistå i salget av objektet.

Tvangssalg av bolig fører til lavere pris

Et ufrivillig tvangsssalg av bolig vil som oftest gi en lavere pris for boligen, enn om denne skulle blitt solgt frivillig på det åpne markedet. Årsaken til dette er at kjøper som regel ikke har de samme rettighetene som ved et eventuelt frivillig salg.

Eksempelvis så er kjøperens rett til å klage over mangler og feil ved boligen sterkt innskrenket. Det gis heller ingen anledning for kjøper å tegne eierskifteforsikring. Disse risikomomentene vil føre til at det er færre kjøpere, og de kjøperne som er interessert vil ofte gi bud langt under markedspris for å sikre seg mot uforutsette feil og mangler.

Man kan regne med mellom 15-20 prosent lavere pris på boligen ved et tvangssalg, enn om boligen skulle blitt solgt frivillig og begge parter er sikret mot eventuelle tvister i etterkant.

Det vil alltid lønne seg å selge boligen frivillig fremfor et tvangssalg av en bolig. Derfor er det viktig å søke hjelp så fort som mulig, slik at man eventuelt kan få hjelp med hensikt om å kunne selge boligen frivillig i ettertid.

En avgjørende faktor er å søke hjelp så tidlig som mulig

Søk her gratis hjelp med tvangssalg av bolig her.

Eller legg igjen tlf nr ditt under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale og gratis hjelp!